Danh mục tin tức
Tin tức mới - Tin tức nổi bật
Điểm đến

Tour Thu Bồn (tham quan làng gốm Thanh Hà và làng mộc Kim Bồng)

Thứ tư,15/11/2017
966 Lượt xem

호이안 투본 보트투어(도자기 마을과 목공예 마을 관광)

버스로 이동하여 도자기마을에 도착합니다.

입장권을 사고 도자기 마을 구경 시작!

92세 할머니가 도자기를 직접 만드십니다. 

여기서 직접 체험할 수 있습니다.

현지인은 도자기 만드는 것을 구경하고 작은 도자기 선물을 받습니다.

도자기 마을 관광 끝나면 목공예 마을에 가려고 배로 이동할 겁니다

 

Bình luận facebook